Şirketin Faaliyet Alanları

Planlama  Çalışmaları :

Çevre Düzeni Planları
Nazım ve Uygulama İmar Planları
Revizyon, İlave ve Mevzii İmar Planları

Koruma – Turizm – Rekreasyon Planları
Sanayi ve Ulaşım Planları
Organize Sanayi Bölge Planları ve Küçük Sanayi Siteleri Planları
Kentsel Tasarım Projeleri
Toplu Konut Projeleri
Peyzaj Projeleri

Mimari Projeler :
Çeşitli Fonksiyon Kullanımlarına Yönelik Mimari Projeler
Röleve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri
Peyzaj Projeleri


Danışmanlık Hizmetleri:

Toplu Konut Proje ve  Teknik Hizmetleri ile Yönetim Müşavirliği
Yerel Yönetimlere Kentsel İşletmecilik, Kültür, Sanat ve İmar Danışmanlığı