HAKKIMIZDA

Şirketimiz İstanbul Planlama tarafından Türkiye’nin

çeşitli büyükşehir, il, ilçe merkezlerinde her ölçekte

ve türde imar planı, analitik etüd ve araştırma raporu,

arazi geliştirme, kentsel tasarım uygulama projeleri

hazırlanmış olup, hizmetlerimiz sürekli gelişime

açık olarak devam etmektedir. Farklı disiplinlerle

(mimarlık, harita mühendisliği, inşaat müh. …) bir

ekip anlayışı ile çalıştığımız şirketimiz planlama ve

danışmanlık konusunda öncüdür.

Kurucu ortaklarından Emel Gürkan, Yıldız Teknik

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge

Planlama Bölümü’nden 1989 yılında şehir ve bölge

plancısı olarak mezun olmuştur.

Sevil Günay, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümünden 1992 yılında şehir plancısı

olarak mezun olmuştur.