HİZMETLERİMİZ

PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Çevre Düzeni Planları

Nazım ve Uygulama İmar Planları

Revizyon, İlave ve Mevzii İmar Planları

Koruma – Turizm Rekreasyon Planları

Sanayi ve Ulaşım Planları

Organize Sanayi Bölge Planları ve Küçük Sanayi Siteleri Planları

Kentsel Tasarım Projeleri

Toplu Konut Projeleri

Peyzaj  Projeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GAYRIMENKUL ÇALIŞMALARI

Gayrımenkul Değerleme Fizibilite

Yer Seçim Analizi

Piyasa Araştırmaları                                                                                                                                                                                                     MİMARİ PROJELER                                                                                                                                                                                                   Çeşitli Fonksiyon Kullanımlarına Yönelik Mimari Projeler

Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri 

Peyzaj Projeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Toplu Konut Proje ve Teknik Hizmetleri İle Yönetim Müşavirliği

Yerel Yönetimlere İmar Danışmanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HARİTACILIK VE ZEMİN ETÜD ÇALIŞMALARI

İmar Uygulamaları 

18. Madde Uygulamaları

Halihazır Harita Yapımı

Plana Esas Jeolojik Etüd Raporları