Çalıştığımız Projeler

Şile Kurfallı Köyü Mevzii İmar Planı (YIL 1995) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (İstanbul)

Gebze Tavşanlı Köyü Küçük Sanayi Alanı Mevzii İmar Planı  (YIL 1996) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (Kocaeli)

Enez Sultaniçe Köyü Mevzii İmar Planı (YIL 1997) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (Edirne)

Fatih Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Araştırması (YIL 1998) Kağıthane Belediyesi (İstanbul)

Pendik Alemdar Holding Sanayi Alanı Analitik Etüt Çalışması (YIL 1998) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İstanbul)

Gebze Kadıllı Köyü Mevzii İmar Planı (YIL 2000) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü (Kocaeli)

Tuzla Orhanlı Sanayi Alanı Mevzii İmar Planı (YIL 2001) Orhanlı Belediyesi (İstanbul)

Dilovası II. Etap 200 Ha. Konut Alanı Revizyon Nazım İmar Planı (YIL 2001) Dilovası Belediyesi (Kocaeli)

Dilovası III. Etap 130 Ha. Konut Alanı Revizyon Nazım İmar Planı (YIL 2001) Dilovası Belediyesi (Kocaeli)

Gebze Muallim Köy Nazım İmar Planı  (YIL 2005) Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi (Kocaeli)

Manavgat Nazım ve Uygulama İmar Planı (YIL 2006) Kültür ve Turizm Bakanlığı (Ankara)

Bağırganlı Balıkçı Barınağı İmar Planı (YIL 2006-2010) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Silivri Akören Sanatçılar  Yapı Koop. Mevzii İmar Planı (YIL 2007) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İstanbul)

Hisareyn Nazım ve Uygulama İmar Planı  (YIL 2008) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Kocaeli)
  
Edirne Keşan Yayla Balıkçı Barınağı  (YIL 2010) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)

Kumburgaz Güzelce Balıkçı Barınağı (YIL 2010) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)

Trabzon, Arşin, Yeşilyalı, İlave + Revizyon Dolgu İmar Planı (YIL 2011) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)

İstanbul, Zeytinburnu, Zeyport Limanı Uygulama İmar Planı (YIL 2011) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)

Kocaeli, Kandıra, Kıncıllı Köyü 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (YIL 2012) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Ankara)

İstanbul, Kadıköy  Söğütlüçeşme  İstasyon Sahasına ait, Marmaray Projesi Güzergahı Üsküdar Kadıköy arası 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı  Plan Notu Değişikliği (YIL 2013) İstanbul Büyükşehir Belediyesi   (İstanbul)